Výsledek referenda

Referenda se zúčastnilo celkem 2140 občanů z počtu 4066 oprávněných voličů. Volební účast tedy byla 52,63%. Pro ANO, tedy proti výstavě supermarketu před školou, hlasovalo 1184 voličů. Pro supermarket před školou hlasovalo 929 voličů. Referendum je tedy platné a závazné.

Děkujeme všem, kteří přišli hlasovat v referendu a říci tak svůj názor.

Celá výsledková listina referenda, stažená ze stránek města, je k dispozici zde.

Podrobná tabulka:

  Okrsek Celkově
  1 Městečko 

Vilová čtvrť – levá část

3  Vilová čtvrť – pravá část 4    Malá Strana 5 Sedlec  
Počet okrskových komisí, které předaly výsledek hlasování 1 1 1 1 1 5
Celkový počet oprávněných osob zapsaných ve výpisech ze stálého seznamu oprávněných osob 916 877 1056 387 830 4066
Celkový počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky 464 480 601 194 401 2140
Celkový počet odevzdaných úředních obálek 464 480 601 194 401 2140
Celkový počet platných hlasů 458 475 597 193 394 2117
Celkový počet platných hlasů pro odpověď ANO: 243 246 372 121 202 1184
Celkový počet platných hlasů pro odpověď NE: 215 226 225 72 191 929
Celkový počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou odpověď: 0 3 0 0 1 4
             
Procentní účast voličů 50.66% 54.73% 56.91% 50.13% 48.31% 52.63%
             
Procentní vyjádření ANO 26.53% 28.05% 35.23% 31.27% 24.34% 29.12%
             
Procentní vyjádření NE 23.47% 25.77% 21.31% 18.60% 23.01% 22.85%

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.