Bylo referendum platné? Bylo!

Občas se objevují dotazy na to, jestli bylo referendum opravdu platné. Na dotaz na místně příslušném soudu jsme dostali odpověď, že v řádném termínu nebyla na soud podána žádná stížnost. Takže dle zákona by referendum mělo být platné a závazné. Platnost a závaznost je uvedena i v tabulce s referendy na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Dotazy patrně souvisí s článkem p. Synáče v Radyňských listech za listopad 2016. Je zajímavé, že mu nepřijde férové roznést tiskovinu s názory odborníků pár dní před referendem, ale uplácení občanů rozdáváním potravin občanům a lega zadarmo dětem, a to i do základní školy, mu už asi férové přijde… Zajímavá logika… Co se týká protiprávně zatrženého vzoru hlasovacího lístku za plentou, tak není známo, kdo ho zatrhl – za plentu chodí každý samostatně. A dle volební komise tam na začátku byl vzor umístěn nevyplněný. Pokud někdo zjistí úpravu vzoru, tak by to měl hned nahlásit, aby volební komise mohla vzor vyměnit za čistý. (Což volební komise samozřejmě hned po ohlášení provedla.) Ale proč toto oznámení panu Synáčovi trvalo 18 hodin, to je také otázka… Aby to stihl předtím rozeslat do všech (bulvárních) deníků?

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.