Vzdálenost Penny Marketů od center měst v Plzeňském kraji

Níže uvádíme tabulku přibližných vzdáleností okraje pozemků PM od center měst (případně radnic) a škol v městech Plzeňského kraje. Je uvedeno pro srovnání i jak by to mohlo dopadnout ve Starém Plzenci v případě výstavby. Bezkonkurenčně bychom potom vedli…

  město, obec vzdálenost od centra v metrech (pěší) vzdálenost od základní školy (pěší)
1 Rokycany 850 500
2 Plzeň – centrum 1 300 180
3 Přeštice 1 200 1 100
4 Dobřany 550 110
5 Třemošná 900 2 000
6 Nýřany 200 220
7 Holýšov 800 550
8 Klatovy 850 900
9 Blatná 750 600
10 Kralovice 550 750
11 Planá 600 400
12 Tachov 350 180
13 Stříbro 650 170
14 Horšovský Týn 700 350
15 Sušice 800 1 500
16 Domažlice 500 750
17 Starý Plzenec 50 10

Má nás Penny za blbce?

Tak jsem si prohlédl leták Penny Marketu, který na mě vypadl z posledního vydání Radyňských listů. První otázkou je, kde se tam vzal? Možnost vkládání reklamních tiskovin do RL není nikde inzerována… Tak abychom časem Radyňské listy vůbec v záplavě letáků našli, jestli to takto půjde dál…

Oproti první studii, kterou smetl ze stolu dopravní inspektorát, tak tahle už vypadá o něco málo lépe. Pro jistotu už nikde není vidět budova Abstraktu, aby zase nedošlo k minulé chybě, že na obrázku nechali stát i kus původního nákupního centra… Ale někdo si dal práci, aby studie vypadaly co nejlépe a na realitu už příliš nekoukal. Takže tam třeba chybí avizované zábradlí. A přebývají stromy v místě, kde by se muselo napojit parkoviště nad radnicí…

Podle prvního obrázku a napojení na Radyňskou by museli vykácet všechny stromy v okolí nákupního centra a dle druhého obrázku chtějí vykácet i alej pod tratí… Takže tedy říkají rekultivace tomu, že vykácí veškerou zeleň široko daleko a nahradí ji betonem nebo asfaltem? Použití slova rekultivace je tedy čirá lež, protože dle definice slova rekultivace na wikipedii by se mělo jednat o zahlazení zásahů člověka do krajiny, což tedy výstavba prodejny s parkovištěm rozhodně nesplňuje…

Další krásnou sbírkou nepravd a polopravd je odstavec o bezpečnosti školáků. Pokud by opravdu nejvyšší prioritou PM byla bezpečnost školáků, tak se nebudou snažit nacpat supermarket přímo před školu. Už u první studie odhadovali alespoň 400 aut za den, každé projede tam a zpět, takže minimálně 800 průjezdů aut před školou navíc, plus nějaké zásobovací nákladní vozy. A to je číslo nejpíše ještě dost podhodnocené… To je opravdu bezpečnost školáků na prvním místě… Kromě toho i s těmi navrhovanými bezpečnostními prvky jsou trochu na štíru, dopravní inspektorát dost překvapilo, že by někdo na tomto místě se složitou dopravní situací chtěl dávat semafory – označili to v podstatě za blbost s tím, že o tomto návrhu nic neví. A retardéry prý na silnici 2. třídy také moc nepatří. Dali prý akorát podmínku na zábradlí před školou. A konstatování zástupců dopravního inspektorátu bylo, že nejlepší by bylo supermarket umístit mimo blízkost školy, protože školákům stejně nikdo nezábrání zábradlí přelézat a kličkovat pak mezi auty…

A co má znamenat poslední věta letáku? Kdo má přijít hlasovat do Starého Plzence? Hlasovat v referendu mohou jen občané Starého Plzence a Sedlce. Přičemž ale hlasovací místnost pro občany Sedlce by měla být v Sedlci, pro občany Plzence v Plzenci. Ale předložka do znamená, že se má jít někam jinam, jinak by tam byla použita předložka ve. Tak co tím chtěl básník říci? Že by autor letáku neměl žádné znalosti o fungování místního referenda? A nebo jen má problémy s češtinou?

Je referendum nahlášeno?

Na stránkách Ministerstva vnitra ČR existuje tabulka s výpisem nahlášených referend – u již konaných i s informacemi o výsledku. Referendum ve Starém Plzenci, které se bude konat 7. – 8. října 2016, bylo vyhlášeno 15. 6. 2015 na jednání Zastupitelstva města. Ale v tabulce na stránkách ministerstva Plzenecké referendum zatím uvedeno není…

Dle zákona 22/2004 Sb. má starosta obce povinnost oznámit vyhlášení referenda Ministerstvu vnitra…

V pondělí proběhla prezentace vizualizace Penny Marketu na jednání Zastupitelstva města

V pondělí proběhla avizovaná prezentace zástupců společnosti A+R s.r.o. na jednání zastupitelstva města. Takže byly předvedeny některé z vizualizací a studií, které byly slibovány již na květen 2015… S tím, že se ještě nejedná o finální podobu a bude se měnit… Takže například dopravní studie se celkem lišila od zastavovací situace… A podána informace, že parkovacích stání bude do 50 míst – přitom na promítané studii se píše o 56 místech… A v zastavovací studii mají stromy úplně jinak než v leteckém pohledu… Že by spoléhali na to, že to v dálce na promítacím plátně nikdo pořádně neuvidí? Nebo mají občany za blbce?

Přikládáme obrázek s vizualizací leteckého pohledu z prezentace. V reálu by nejspíš chyběla zeleň mezi parkovištěm PM a parkovištěm nad radnicí, jelikož by tam někde mělo být napojení parkovišť. Navíc dle jedné ze studií by tam měl stát ještě stánek… Doporučuji porovnat s leteckými mapami ze Seznamu – tam je kupodivu u parkoviště nad radnicí stávající zeleně podstatně méně…

Vizualizace

Tisková zpráva zmocněnce přípravného výboru

Referendum ve Starém Plzenci bude za měsíc

Starý Plzenec 8.9.2016

Ve Starém Plzenci se uskuteční spolu s volbami do zastupitelstva kraje historicky první referendum, ve kterém budou občané Starého Plzence rozhodovat, zda si přejí v centru města velký supermarket s parkovištěm.

Již před dvěma lety byla městu Starý Plzenec doručena žádost od společnosti A+R s.r.o. týkající se směny pozemků pro výstavbu supermarketu Penny. Tato žádost byla projednávána 15. 12. 2014 a následně 9. 2. 2015 v zastupitelstvu města. „Vzhledem ke skutečnosti, že část zastupitelů jednoznačně stranila záměru výstavby supermarketu a naprosto ignorovali názor více než stovky občanů, kteří na veřejné projednání přišli, rozhodli jsme se oslovit veřejnost a uspořádat referendum. Protože se nám podařilo za pár dní sesbírat dostatečné množství podpisů a návrh na uspořádání referenda byl shledán MěÚ Starý Plzenec jako bezvadný, zastupitelstvo vyhlásilo referendum o výstavbě obchodního zařízení,“ vysvětluje Jan Kotora, mluvčí přípravného výboru.

Společnost A+R s.r.o. dne 13. 3. 2015 ve svém dopise adresovaném paní starostce uvádí, že předloží nový návrh ve dvou variantách, a že součástí nových podkladů bude schválený projekt dopravního napojení, nová dokonalejší a věrnější vizualizace projektu, a to z více stran. Dále zástupci společnosti A+R s.r.o. informovali, že jsou připraveni konzultovat varianty investičního záměru ve fázi rozpracovanosti se zastupiteli města tak, aby výsledná podoba projektu byla ke spokojenosti zastupitelů, a především občanů města Starý Plzenec. Toto vše bylo deklarováno i na jednání 12. 3. 2015, jehož zápis pořídil pan Meduna, člen rady města. Nic z toho nebylo splněno ani dodrženo.

Staroplzenecká radnice každý měsíc do všech rodin distribuuje zdarma své noviny. V těch posledních nyní našli všichni občané reklamu ze strany Penny Marketu podpořenou úvodníkem starostky. V úvodním slovu paní starostky se totiž objevila zpráva, že jedním z bodů programu jednání zastupitelstva, které se bude konat 12. 9. 2016 v 17:00 v Lidovém domě, je informace o vývoji záměru výstavby Penny Marketu v našem městě. „Jsme velice zvědaví, jaké nové informace ohledně Penny Marketu se na zastupitelstvu objeví, zda informace podá člen zastupitelstva nebo to bude neplacená slibovací kampaň společnosti A+R s.r.o. těsně před referendem,“ sděluje Jan Kotora. „Nechápu, proč nemohly být bližší informace již poskytnuty a zveřejněny v zářijovém čísle městského zpravodaje nebo na stránkách města. Navíc stejný prostor by měly podle zákona od města dostat i občané pořádající referendum, “ dodává Kotora.

Zástupce Penny Marketu sliboval, že do května 2015 dodají dvě varianty umístění obchodního zařízení a obě varianty budou konzultovat se zastupiteli města. V letošním zářijovém čísle vplula do městského zpravodaje jedna pidivizualizace jedné varianty, toť vše. Investor se asi řídí heslem, že slibem nezarmoutíš. Jednání zastupitelstva se samozřejmě zúčastníme, “ rozhořčeně vysvětluje Jiří Šimána, člen přípravného výboru.

Je-li to boj s větrnými mlýny, nebo se záchrana historického centra ve Starém Plzenci podaří, ukáže především účast v referendu.

Kontakty:

Ing. Jan Kotora, zmocněnec přípravného výboru

jkotora@seznam.cz

tel.: 774 87 60 83

Doplňující informace:

Přípravný výbor k návrhu na vyhlášení místního referenda: Ing. Jan Kotora, Ing. Vít Soušek, Ing. Jiří Šimána

Námitka několika zastupitelů města proti bodu č. 6 v programu zasedání ZM

Tento týden podalo několik zastupitelů námitku proti zařazení komerční prezentace Penny Marketu do programu jednání zastupitelstva města. Nikdo z členů rady prý nebyl schopen vysvětlit jak bude tento bod vypadat. Navíc výstavba případného supermarketu je otázkou referenda a zastupitelé v této věci aktuálně nemohou nijak konat. Celý text námitky najdete zde.

Citace části námitky:

Společnost A+R s. r. o. měla více než 1,5 roku na to, aby občany města seznámila se svými záměry, bohužel tak činí až poslední dva měsíce prostřednictvím placené inzerce v Radyňských listech a to i přesto, že se zavázala v březnu 2015 ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů prezentovat upravený návrh vizualizace. Nestalo se tak, což může znamenat mnohé.
Náš návrh je, aby společnost A+R s. r. o. prezentovala svoje záměry na svých akcích, nikoliv na veřejném Zastupitelstvu.

Ano, Penny se snaží šetřit na všem, takže je přece mnohem lepší mít komerční prezentaci na jednání zastupitelstva města zadarmo, než platit za sál.