Bylo referendum platné? Bylo!

Občas se objevují dotazy na to, jestli bylo referendum opravdu platné. Na dotaz na místně příslušném soudu jsme dostali odpověď, že v řádném termínu nebyla na soud podána žádná stížnost. Takže dle zákona by referendum mělo být platné a závazné. Platnost a závaznost je uvedena i v tabulce s referendy na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Dotazy patrně souvisí s článkem p. Synáče v Radyňských listech za listopad 2016. Je zajímavé, že mu nepřijde férové roznést tiskovinu s názory odborníků pár dní před referendem, ale uplácení občanů rozdáváním potravin občanům a lega zadarmo dětem, a to i do základní školy, mu už asi férové přijde… Zajímavá logika… Co se týká protiprávně zatrženého vzoru hlasovacího lístku za plentou, tak není známo, kdo ho zatrhl – za plentu chodí každý samostatně. A dle volební komise tam na začátku byl vzor umístěn nevyplněný. Pokud někdo zjistí úpravu vzoru, tak by to měl hned nahlásit, aby volební komise mohla vzor vyměnit za čistý. (Což volební komise samozřejmě hned po ohlášení provedla.) Ale proč toto oznámení panu Synáčovi trvalo 18 hodin, to je také otázka… Aby to stihl předtím rozeslat do všech (bulvárních) deníků?

Výsledek referenda

Referenda se zúčastnilo celkem 2140 občanů z počtu 4066 oprávněných voličů. Volební účast tedy byla 52,63%. Pro ANO, tedy proti výstavě supermarketu před školou, hlasovalo 1184 voličů. Pro supermarket před školou hlasovalo 929 voličů. Referendum je tedy platné a závazné.

Děkujeme všem, kteří přišli hlasovat v referendu a říci tak svůj názor.

Celá výsledková listina referenda, stažená ze stránek města, je k dispozici zde.

Podrobná tabulka:

  Okrsek Celkově
  1 Městečko 

Vilová čtvrť – levá část

3  Vilová čtvrť – pravá část 4    Malá Strana 5 Sedlec  
Počet okrskových komisí, které předaly výsledek hlasování 1 1 1 1 1 5
Celkový počet oprávněných osob zapsaných ve výpisech ze stálého seznamu oprávněných osob 916 877 1056 387 830 4066
Celkový počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky 464 480 601 194 401 2140
Celkový počet odevzdaných úředních obálek 464 480 601 194 401 2140
Celkový počet platných hlasů 458 475 597 193 394 2117
Celkový počet platných hlasů pro odpověď ANO: 243 246 372 121 202 1184
Celkový počet platných hlasů pro odpověď NE: 215 226 225 72 191 929
Celkový počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou odpověď: 0 3 0 0 1 4
             
Procentní účast voličů 50.66% 54.73% 56.91% 50.13% 48.31% 52.63%
             
Procentní vyjádření ANO 26.53% 28.05% 35.23% 31.27% 24.34% 29.12%
             
Procentní vyjádření NE 23.47% 25.77% 21.31% 18.60% 23.01% 22.85%

 

Přijďte k referendu

Volební místnosti se otevírají dnes, tj. 7. 10. 2016 ve 14:00 a otevřené budou do 22:00. Zítra (8. 10. 2016) pak budou volební místnosti otevřeny od 8:00 do 14:00. Volební místnosti většinou sousedí s místnostmi pro volby do zastupitelstev krajů, které jsou na obvyklých místech. Celý dokument Oznámení o době a místě konání referenda je na stránkách města – přímý odkaz zde.

Přijďte, prosím

Jak vypadá už teď doprava na náměstí každé odpoledne?

náměstí

Kolem čtvrté hodiny ve všední den už občas střed Plzence začíná připomínat velké město, alespoň tvorbou kolon ve Smetanově ulici. Díky odbočování k sokolovně se pak fronty někdy protáhnou dál až k Radyňské ulici, případně do ní.

Co myslíte, jak by to vypadalo s parkovištěm a průjezdem stovek aut navíc proti škole? Rozhodně se to nezlepší. A každý, kdo umí do pěti počítat, by měl uznat, že už to bude jen horší (a to bohužel i bez Penny Marketu, aut neustále přibývá)

Přidáváme odkaz na video, jak to na náměstí teď po odpolednech běžně vypadá… A bývá to i podstatně horší…

Referendum už je řádně nahlášeno

Na dotazy ohledně řádného nahlášení referenda na Ministerstvo vnitra ČR odpovídáme, že už je řádně nahlášeno (tajemníkem od konce září 2016). Zobrazuje se i v tabulce s referendy na stránkách MV ČR.

Jen pro pořádek, povinnost nahlásit na MV ČR vyhlášené referendum má do 5 dnů od vyhlášení starosta obce. Referendum bylo vyhlášeno 15. června 2015. V září 2016 jsme se podivovali, proč není v seznamu na MV ČR. Následně se strhla diskuse mezi zastupiteli města. A vedení města se prý hlavně ptá, kdo a proč se zajímá o dodržování zákonů. To, jestli jsou zákony dodržovány už je moc nezajímá…  Zajímavý přístup, že?

Seznam volebních místností pro referendum

Volební okrsek č. 1 „Městečko“ – budova MěÚ, Smetanova 932, vchod do galerie K-Centra

Volební okrsek č. 2 „Vilová čtvrť – levá část“ – budova Základní školy na Masarykově náměstí 54, místnost č. 1 v přízemí

Volební okrsek č. 3 „Vilová čtvrť – pravá část“ – budova Základní školy na Masarykově náměstí 54, místnost č. 2 v přízemí

Volební okrsek č. 4 „Malá Strana“ – budova SOU obchodu a řemesel v Raisově ulici 96, místnost č. 3 v přízemí

Volební okrsek č. 5 „Sedlec“ – budova Základní školy (vchod do tělocvičny) v Sedlci 81, prostor tělocvičny

Jak vypadá doprava u Penny Marketu ve srovnatelně velkém městě?

Třemošná je městečko na opačné straně Plzně než Starý Plzenec. Počtem obyvatel jsou města téměř shodná (Třemošná uvádí 4963 obyvatel, Starý Plzenec má dle wikipedie 4955 obyvatel). Ve Třemošné stojí Penny Market na vjezdu do města směrem od Plzně. Parkovacích míst má cca 85.

V březnu při počítání vjezdu aut (mimo největší dopravní špičku) v době mezi 14:20 a 14:35, tedy za 15 minut, byly počty projíždějících aut následující: vjelo 53 aut a vyjelo 56. Tedy v tu dobu projelo daným vjezdem 109 aut, tedy průměrně cca 7,2 auta za 1 minutu. Což by zprůměrováním vycházelo na 436 průjezdů aut vjezdem na parkoviště za 1 hodinu. Penny Market ve svých materiálech ve Starém Plzenci odhaduje za celý den 400 aut, tedy nižší provoz, než ve Třemošné za dvě hodiny (400 x příjezd, 400 x odjezd). To ze strany Penny Marketu asi nebude příliš reálný odhad – snaží se číslo snižovat a tvrdit, že doprava nenaroste… Ale kdyby nebyl dostatečně vysoký počet zákazníků, tak tady logicky supermarket chtít stavět nebudou, že? A jejich odhady hodinových průjezdů jsou na méně než sedmině provozu ve Třemošné, což také nevypadá příliš realisticky…

Je pravda, že by asi spádová oblast pro Plzenec byla o něco menší, než ve Třemošné (také parkoviště je plánováno o třetinu menší.) Je ale jasné, že provoz na nové křižovatce přímo před vchodem do základní školy by velmi výrazně narostl. I kdybychom počítali jen poloviční provoz oproti Třemošné, tak pořád by se jednalo o více než 2000 průjezdů navíc novou křižovatkou před školou. Teď před novinovým stánkem mnoho aut zastaví a vysadí děti do školy, by pak asi musela zajet na parkoviště, takže by toto číslo ještě narůstalo… Nemluvě o hluku a výfukových plynech z aut čekajících, než budou moci vyjet z parkoviště na Radyňskou… Reálně pak hrozí, že by se fronty aut, které už teď stojí v dopravní špičce ve Smetanově ulici směrem k náměstí, krásně spojily do jednoho celku až s výjezdem z parkoviště z plánovaného Penny Marketu…

Parkoviště před Penny ve Třemošné

Zpravodaj

Do Menu byl přidán odkaz na elektronickou verzi Zpravodaje k referendu. Papírová forma Zpravodaje už byla z větší části roznesena do schránek občanům. Zbytek by měl být roznesen během dneška, nejpozději zítřka. Pokud by někdo měl o papírovou formu zájem, protože mu nedorazila nebo mu ji rozmáčel ve schránce déšť, je možné o ni samozřejmě zažádat u Ing. Jana Kotory – e-mail jkotora@seznam.cz, telefon 774 876 083

zpravodaj

Někomu vadí podpora referenda?

Že by někomu vadila podpora referenda? Pro podporovatele referenda je možné si u přípravného výboru vyzvednout samolepku na auto, viz níže. A na spodním obrázku je pak vidět, jak to vypadá pravděpodobně po setkání s příznivcem supermarketů v centru města….

samolepka_puvodni

strz_samolepka