Kdo jsme

Iniciativa za konání místního referenda o přístupu města k možné výstavbě obchodního zařízení v městském centru vznikla v reakci na jednání zastupitelstva města v únoru 2015, na kterém byla schválena směna pozemků pro výstavbu Penny Marketu (později bylo usnesení kvůli procesním chybám revokováno).

Přípravný výbor referenda, který zahájil sběr podpisů pod petici za konání referenda tvoří Jan Kotora, Vít Soušek a Jiří Šimána.


Ing. Jan Kotora

 • věk 36 let
 • absolvent Fakulty stavební VUT v Brně, obor Pozemní stavby
 • projektant pozemních staveb, správce komunikací ve městě Rokycany
 • ve Starém Plzenci bydlím od narození
 • prvotním impulzem k uspořádání referenda byl průběh veřejného projednání záměru na směnu pozemků na zastupitelstvu města 9.2.2015
 • kontakty: e-mail jkotora@seznam.cz, telefon 774 876 083

Ing. Vít Soušek

 • věk 57 let
 • VŠ – elektro, obor Kybernetika elektroenergetických soustav
 • zaměstnání  v Plzni:  ŠKODA Jaderné strojírenství  – manažer prodeje
 • ve Starém Plzenci bydlíme celá rodina od roku 1995
 • ke skupině mladých občanů Starého Plzence organizujících referendum jsem se připojil po té, když jsem  po delší době dne 9.2.2015 navštívil jednání Zastupitelstva  Starého Plzence a byl jsem zděšen agresivitou jednání členů vedení města při prosazování zájmů pana Ing. Tetzeliho  a zájmů firmy připravující půdu pro Penny Market.

Ing. Jiří Šimána

 • věk 38 let
 • absolvent Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni, obor Informatika a výpočetní technika
 • pracuji na různých IT projektech na pozicích konzultant, programátor, analytik
 • ve Starém Plzenci bydlím od roku 2007
 • prvotním impulzem k zájmu o možnosti referenda bylo, že se otázka výstavby supermarketu v programu zastupitelstva může skrývat úplně na konci pod nenápadným číslem 9 e)  Záměr směny pozemků v Nerudově ulici