Názory občanů

Názory

Na této stránce jsou názory na referendum od oslovených i neoslovených občanů Starého Plzence, případně občanů z okolí, kteří se k referendu také vyjádřili. Osloveným občanům byla zaslána otázka, zda přijdou k referendu a případně proč.

Jsou zde uvedeny i názory části zastupitelů. Osloveni byli všichni zastupitelé, vyjádřili se jen někteří… Je smutné, že například celá rada města se odmítla vyjádřit – naskýtá se tedy otázka, koho vlastně zastupují? Občany nebo Penny Market?

Z konzultací s občany je zřejmé, že zejména starší spoluobčané by zde uvítali bezbariérový obchod a chybí jim dostatečná nabídka ovoce a zeleniny. Netrvají ale na přesném místě – požadavek je hlavně na přiměřenou dochozí vzdálenost – ale ta je logicky různá dle místa bydliště. Netrvají ani na značce obchodu (horší než Penny je prý už jen Norma?) a už vůbec ne na tom, aby to bylo zrovna před základní školou (tedy s výjimkou těch, co o sobě tvrdí, že kamarádí s paní starostkou a že jim to všechno důkladně vysvětlila… ;-))

Postup, který se používá v západních zemích při umisťování obchodů je uveden na stránce s názory odborníků, například u pana Ing. arch. Jakuba Mareše. Většinou se začíná průzkumem trhu a vytipováním vhodné lokality (z urbanistického a dopravního hlediska), následuje architektonická soutěž, případně soutěž jednotlivých řetězců. Což jsou všechno věci, které se ve Starém Plzenci asi poněkud přeskočily…

 

Názory občanů a živnostníků

 

Hana Karnoldová, OSHR, Akademie Staré Plzně

Moje jednoznačná volba v referendu je ANO.  Mám k tomu tři důvody:
1. od celku k detailu – Úkolem města je svoje centrum řešit koncepčně – rozložení veřejných a funkčních prostor pro získání živého, bezpečného  a současně harmonického celku. Naše město má k tomu právě teď jedinečné podmínky. “Chytrá města” cílí na zkvalitnění života, a to v našem případě předpokládá mít v centru normální,  tradiční struktury obchodní i občanské.

2. jedinečnost – Starý Plzenec má  bohatou historii a vědomou současnost! Postoje lidí jsou toho důkazem. Osobní sousedské vztahy a zájem o prospěch celku jsou vlastnosti velmi vzácné. Užijme si „luxus malého souseda velkého města”. Naší originalitě škodí masivní stavební zákroky a necitlivé zásahy.

3. potraviny a zdraví  – V této oblasti jsem o vyjádření požádala odbornici PharmDr. Margit Slimákovou, specialistku na zdravotní prevenci a výživu, která pracovala v  Německu, Číně, Francii a USA. Předkládám vám její názor, se kterým souhlasím.
„Supermarketů, zabírajících vzácnou půdu okolo měst anebo přímo centra měst a likvidujících lokální obchod, máme více než dost. Podporu si zaslouží zdroje, lidé a provozovny z našich regionů. Nákupem potravin u místních zemědělců a farmářů podporujeme svůj region, jeho prosperitu    i pestrost. Zároveň šetříme i naši planetu Zemi, protože k nám potraviny neputují z opačného konce světa.
Základem zdraví lidí i regionu je podpora lokálních potravin od lokálních dodavatelů a zpracovatelů. Čerstvé potraviny nejlépe chutnají, obsahují nejvíce živin, nemusí se ošetřovat pro nadměrnou přepravu a skladování. Zisk z jejich prodeje podporuje rozvoj regionu. Zjednodušeně, při nákupu od místních na rozdíl od supermarketů víte, od koho, co a jakou kvalitu máte, neposíláte peníze a kamiony do světa, ale podporujete své sousedy, přátele a rodiny. Jsem obrovským zastáncem rozvoje lokální produkce a prodeje”.
Referendum, tedy všelidové hlasování, je nástrojem demokracie, a to přináší i velkou zodpovědnost. Jsem optimista a věřím, že obyvatelé Starého Plzence zvolí správnou cestu. K takovému přesvědčení mě vedou moje zkušenosti z práce v Občanském spolku Hůrka a Radyně, v Akademii Staré Plzně, v Komisi města, dále při organizaci akce Ukliďme Česko i Mezinárodního dne sousedů. Přeji si, abychom viděli souvislosti, které přesahují hranice konzumního životního stylu. Naše děti, které citlivě vnímají vývoj ve světě,  to určitě ocení.

 

Mgr. Daniel Bechný, ředitel Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

K referendu půjdu, protože mít vliv na dění v obci je možnost, kterou by občané neměli jen tak zahodit. Navíc právě toto referendum má dopad na budoucí podobu středu města, kde nárůst betonové plochy na úkor zeleně, nadměrná doprava a související zvýšení zplodin z aut nemají co dělat, zvláště vedle školy. Otázku ovšem nechápu jako naprostý zákaz většího obchodního centra, ale jako zataženou brzdu potřebnou k tomu, aby se zastupitelé a občané zastavili a společně promysleli podobu svého města do budoucna a případným investorům mohli sdělit jasně své požadavky. Aby bylo možné v klidu zvážit dopad podobné výstavby na své okolí a aby zároveň taková budoucí výstavba respektovala odborně připravené architektonické soutěže a například i „Vizi Starého Plzence“, která by se jinak stala téměř zmařenou investicí.

 

Ing. Ondřej Beránek, ředitel Bohemia Sekt s.r.o.

Ano – přijdu, protože to považuji za svoji povinnost. Myslím, že každý občan by měl využít takové možnosti vyjádřit se k dění ve městě, ve kterém žije, a referenda se zúčastnit.

 

Jaroslav Samson Lenk, hudebník

Ano. Určitě přijdu a budu hlasovat proti stavbě Penny marketu.

Jitka a Josef Sutnarovi, OSHR

Referenda se samozřejmě zúčastníme, jelikož celou problematiku chystané výstavby prodejny PENNY marketu sledujeme. Od samotného začátku jsme proti výstavbě hlavně z toho důvodu, že město se chystá poskytnout společnosti PENNY pozemky na parkoviště v době, kdy není vyřešen střed města. Dnes pozemky poskytne, zítra budou chybět. Navíc upozornění přípravného výboru Referenda na možný budoucí problém v souvislosti s výstavbou sportovní haly považujeme za pádný důvod říci prodejně PENNY v tomto místě ne. Přestože předložená  otázka je nejasná (páni právníci mají svůj jazyk i pravidla)  je třeba se v referendu vyjádřit.
My osobně  zaškrtneme ano. Budeme doufat, že zástupci města přehodnotí své stanovisko s pozemky a budou hledat takové řešení, které napomůže vyřešit i jiné problémy našeho města.

 

Marek Vávra, oddíl kanoistiky Spartak Sedlec

V současnosti je obchodů ve městě dostatek. Jsou rozesety po městě a každý to máme do některého blízko. Je jasné, že nemůžeme donekonečna bránit soukromému subjektu podnikat v našem městě, ale musí být nastavena taková pravidla, která nebudou ničit současnou strukturu obchodů a přinesou do města také něco pozitivního a ne jen nekvalitní potraviny a podhodnocené platy zaměstnanců.
V Penny nenakupuji, nemám rád chleba ze strouhanky.

 

MgA. Irena Velichová, vedoucí produkce, Institut dokumentárního filmu

Je to jednoduché –  mám ráda svoje rodné město a v posledních letech  s nadšením sleduji, jak se mění k lepšímu – zlepšuje se kvalita místních komunikací, zvelebuje se veřejný prostor… Proto nemohu souhlasit se situací, kdy by v těsné blízkosti školy měl vzniknout supermarket s parkovištěm. Nelze přece souhlasit se situací, jejímž přímým následkem je zvýšení automobilového provozu v blízkosti školy. Až jednoho dne povedu své budoucí děti do staroplzenecké školy, nechci  aby musely kličkovat mezi auty a nákupními vozíky.

Mgr. Petr Vrobel, hudebník

Na referendum přijdu. Mám zájem na tom, jak bude Starý Plzenec vypadat a jak se v něm bude žít.

 

Lenka Hejlová, majitelka květinářství

Jsem velmi ráda, že se v našem městě bude konat referendum. Je to projev svobody, který přiměje obyvatele zamyslet se a vyjádřit svůj názor a tím ovlivnit budoucnost svého města. Takže tímto děkuji iniciátorům a organizátorům referenda. Nechci se vyjadřovat k otázce, zda bude či nebude pro mne supermarket konkurence, to je nepodstatné. Podstatné je umístění supermarketu. Má být místo Žluťáku a vzhledem k tomu, že zatím má MěÚ možnost se k tomu vyjadřovat, tak určitě na pozemku města proti škole. Dá se předpokládat, že nebude malých rozměrů spolu s nemalým parkovištěm. Jeho podobu si umíme všichni velmi dobře představit, vidíme ji na spoustě míst jinde. Že to není architektonický skvost je jasné. Takový objekt by neměl stát ve středu města vedle krásných budov jako je budova základní školy, radnice, sokolovny, dům u kašny. Tyto krásy nám předali naši předci. Co předáme my? Ne vše a ne vždy by se mělo řídit penězi! Chci také vyjádřit podporu panu Půtovi majiteli potravin /dříve ve Žluťáku/, který ve St. Plzenci provozuje potraviny opravdu velmi dlouho a bylo mi líto, že dostal ze Žlutáku výpověď a musel odejít do budovy bývalé hospody u nádraží. Nicméně situaci ustál a pokračuje. Je to schopný podnikatel. Město by především mělo podporovat místní podnikatele a ti co zde válčí už takovou dobu, by měli mít přednost a především myslet na budoucí generaci – žáky mateřské a základní školy. Místo supermarketu by byly vhodné menší obchůdky s promenádou a parkem, který by sloužil k odpočinku, třeba sportovnímu, dětem ze školy, ale i ostatním.

Obchodní zařízení o prodejní ploše větší než 200 m2 nepatří do historického středu města. Zkrátka v referendu odpovím ANO, tzn., že souhlasím s tím, aby zastupitelstvo zabránilo výstavbě obchodního zařízení o prodejní ploše větší než 200m2 v blízkosti Základní školy St. Plzenec.

 

Mgr. Miroslav Hlaváč

Referenda se zúčastním a budu hlasovat proti výstavbě supermarketu v centru Plzence. Podle mého názoru taková stavba do centra města nepatří, obzvlášť pokud se jedná o Plzenec s více než tisíciletou historií. Také si myslím, že bychom měli podporovat především drobné živnostníky a obchodníky, kteří udržují osobní blízký kontakt s občany města a i díky nim město žije. Přál bych si Plzenec s malými obchůdky a živým centrem. Nechci místo centra parkoviště a supermarket, bohatě stačí, že máme místo náměstí křižovatku. Pokud je opravdu nezbytné, abychom měli ve městě vlastní supermarket, pak může být umístěn na okraji města, například u silnice směrem na Šťáhlavy, s tím ostatně počítá i oficiální vize rozvoje města.

 

Tomáš Jílek, majitel Pekařství Jílek., s.r.o.

Nemohu pochopit, že v dnešní době, vůbec někoho napadne tahle zrůdná myšlenka postavit, promiňte mi ten výraz, ,,nevzhlednou krabici´´ v samotném centru města, tak jak se to dělo za minulého režimu. Neměli bychom spíše Plzenci navracet původní podobu a ne ho ještě více hyzdit?  Myslím, že komerčních ploch je v Plzenci spousta a není třeba vytvářet další. Stačilo by je zrekonstruovat. Podívejte se na náš krámek, po pár úpravách se z něho stal útulný, příjemný obchůdek.  Jen v sousedství našeho obchodu je spousta opuštěných podobných obchůdků… Není spíše tohle ta správná cesta? Zachránit ty útulné historické obchůdky? Než vytvářet další a další neosobní chladná prostředí?
Osobně se domníváme, že případná výstavba neovlivní naše fungování, protože naši zákazníci, kteří k nám chodí nakupovat teď, budou i nadále…Protože vědí, že naše výrobky jsou kvalitní a to jim řetězec nikdy nenabídne. Protože řetězec pouze rozpéká hluboce zamrazené polotovary, nikoliv peče.  Malou část své produkce má nasmlouvanou od regionálních pekařů…  Ale ani tam o kvalitě nemůže být řeč. Řetězec tak pekaře stlačí s cenou, že jsou postupně nuceni nakupovat nekvalitní suroviny, aby v konkurenčním boji vůbec uspěli. Jsem osobně přesvědčen, že tento trend, stavět tyhle obří obchodní domy v centru měst, je špatný a v zahraničí dávno zapomenut.

 

Alena Hanker

OBČANKOU MĚSTA SICE NEJSEM,ALE JSEM OBČANKOU ČR a nedalekých Šťáhlav. Starý Plzenec je moje druhé rodné město, učila jsem zde na Lidové škole umění, mám tady spoustu přátel, žáků, učitelů a také hezké vzpomínky. Moc nepříjemně mě překvapila zpráva. Supermarket?! V centru! Proti škole! Co se týče potravin v řetězcích, jedná se dle mého názoru o nevalnou kvalitu potravin, samý fast-food a samé ÉČKO, jen snaha o nízkou cenu. Ve Starém Plzenci, ale prosím, prosím nejen tam, by se měly nabízet regionální potraviny, na které i v plzeňských řetězcích narazíte jen okrajově a to jen proto, aby měly na co postavit reklamu. Občané, zabraňte šílenství nabubřelých betonových příšer s nekvalitním obsahem! Podpořte farmy, drobné pěstitele a chovatele! Vždyt‘ nemusíme kupovat lacinou bezcennou kvantitu! Pro mne: Odpověď Referenda ANO, zabránění katastrofě ANO! O svém názoru jsem přesvědčená a cítím, že to tak je. Musí se to řešit průrazně a pragmaticky, ale také s jistou dávkou rozvahy i emocionální inteligence. Sprostě nadávat v hospodě umí každý…, ale vám jde určitě o konstruktivní řešení – hledat náhradní a správné modely. Plzenečtí, vezměte si příklad z dalších míst, kde podporují regionální podnikatele a jde to….DĚKUJI ZA PŘÍLEŽITOST uplatnit mé názory. Za naši vlast zdravější a krásnější…

 

 

Názory zastupitelů

Text e-mailu rozeslaného všem zastupitelům:

Dobrý den,
obracíme se na Vás v souvislosti s referendem, které proběhne ve Starém Plzenci spolu s krajskými volbami 7. – 8. 10. 2016 a týká  se postoje města k případné výstavbě supermarketu v centru města. Přesné znění otázky naleznete zde: https://www.facebook.com/referendumstaryplzenec/info/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info.
Doufáme, že k referendu přijdete, a tímto Vás žádáme, zda byste byli ochotni tuto skutečnost deklarovat veřejně a přispět tak k větší účasti i dalších obyvatel.
S Vaším souhlasem bychom zveřejnili Vaše jméno a vyjádření „Ano, přijdu“ spolu s krátkým odůvodněním proč (několik slov či vět) v tištěném zpravodaji shrnujícím celkovou problematiku referenda a na facebookové stránce (https://www.facebook.com/referendumstaryplzenec).
Pokud s návrhem souhlasíte, napište nám zpět svoji odpověď: ANO přijdu a krátké odůvodnění, proč se referenda zúčastníte.

Za přípravný výbor
Ing. Jan Kotora

 

Odpovědi zastupitelů, zastupitelé řazeni abecedně:

Ing. Pavel Císař

Ano, přijdu!  Jde o hodně a rozhoduje se o budoucí tváři našeho města. Co se týká potravin, je zde v současné době dle mého názoru poptávka a nabídka vyvážená. Máme zde výběr a zdravé konkurenční prostředí mezi několika prodejnami s širším sortimentem, jsou zde uzenářství, pekařství, cukrárny. Supermarket by nepochybně tyto drobné provozovny ekonomicky zlikvidoval. Architektonický vzhled „hangáru“ se supermarketem v centru historického města, zvýšené dopravní zatížení náměstí a bezprostředního okolí školy a další negativní dopady poukazují na absurditu a účelovost tohoto záměru. Očividný zájem a tlak ze strany členů Rady města o prosazení supermarketu, přitakávání většiny zastupitelů a nastalé současné majetkové poměry na místě a v okolí zamýšleného záměru mě stále více nabádají k ostražitosti a přesvědčují, že radním nejde o prospěch města, nýbrž o zcela jiné zájmy. Proto je, vážení spoluobčané, účast v referendu každého z Vás velice důležitá!

Mgr. Anna Císařová

Referendum a moji účast na něm beru jako samozřejmost. Záleží mi na budoucí podobě centra města a na bezpečnosti v něm.

Ing. Jan Eret

Mám rád Starý Plzenec. Centrum města je jeho důležitou součástí. Potřebujeme vyřešit Smetanovu ulici, zklidnit dopravu u školy a s pomocí architektů vytvořit klidovou zónu,  která bude plnit funkce chybějícího plnohodnotného náměstí. Jsme na začátku tvorby pěkného centra. Nesmíme se v tuhle chvíli stát obětí tlaku soukromé společnosti. Už takhle nás v rozvoji omezuje křižovatka v centru a realizace stavby parkoviště se supermarketem    by naději na pěkné centrum nadobro ukončila. Budu hlasovat „ANO“, tedy pro omezení nadměrných staveb tohoto typu v centru. Když už, ať je tedy supermarket s parkovištěm na okraji města. Centrum tvořme postupně, s citem. Těší mě nadšení podporovatelů referenda a jejich zájem o Starý Plzenec, poděkujme jim co největší účastí při hlasování. Takové lidi Starý Plzenec a Sedlec do budoucna velmi potřebují.

Mgr. Ing. Dušan Kopřiva

Osobně se domnívám, že účast v chystaném místním referendu, jenž proběhne ve dnech 7. – 8. 10. 2016, je pro občany našeho města zcela unikátní v tom, že mohou svým hlasováním přímo ovlivnit zcela konkrétní záležitost. Předmětem referenda jsou pozemky nezbytné k chystané výstavbě supermarketu a přilehlého parkoviště v samém centru našeho města a v bezprostřední blízkosti školy. Dodnes si vzpomínám na atmosféru, která panovala dne 9. 2. 2015 v nočních hodinách po 3. veřejném zasedání Zastupitelstva města Starý Plzenec, stejně jako bezradnost a rozčarování přítomných občanů. Dnes již přece každý ví, že supermarkety a parkoviště s auty patří na okraj města. O to více jsem byl překvapen názory a hlasováním některých svých kolegů – zastupitelů. Tímto bych chtěl pozvat všechny spoluobčany, aby přišli vyjádřit svůj názor!

Ing. Stanislav Nesnídal

Budu- li živ, k referendu přijdu a měli by přijít  všichni občané, aby zastupitelům a vedení města dali vědět, jak chtějí, aby centrum našeho města v budoucnosti vypadalo. Apeluji však na každého, kdo k referendu půjde, aby se s problematikou seznámil a dobře zvážil, jak bude volit a jaké důsledky může jeho hlas v referendu mít.

Vladimír Ouhrabka

Ano přijdu. Referenda se zúčastním a budu hlasovat, aby nebyla umožněna stavba. Z hlediska zástavby středu města a také pro uskutečnění v budoucnosti stavby sportovní haly.

Josef Sutnar

Referenda se rozhodně zúčastním.  Zároveň doufám, že se občané vyjádří proti stavbě supermarketu v centru města. Podle mého názoru je supermarket na tomto místě naprosto nevhodný. Nárůst dopravy přímo naproti škole je nežádoucí. Myslím, že dlouhodobým cílem by mělo být vytvoření klidné zóny ve středu města okolo školy a radnice. Menší obchody jako pekař, řezník či restaurace vytvářejí příjemný a útulný obraz města.  Dovedu si představit supermarket na místě bývalého sběrného dvora, který jsme kvůli tomu za nemalé peníze přestěhovali.