Otázka referenda

Otázka referenda je následující:

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo a rada města Starý Plzenec bezodkladně podnikly veškeré kroky v samostatné působnosti k zabránění výstavby obchodního zařízení o prodejní ploše větší než 200 m2 v blízkosti Základní školy Starý Plzenec v prostoru vymezeném ulicemi Nádražní – Radyňská – Nerudova – Jiráskova v katastrálním území Starý Plzenec? ANO/NE

Co znamená?

Vaše Ano znamená, že chcete aby zástupci města udělali vše, co mohou pro to, aby v centru města nestálo velké a nevkusné obchodní zařízení, ale otevřel se prostor pro hledání architektonicky kvalitního řešení – včetně obchodů, ale o menší prodejní ploše, které přinesou zdravou a nikoliv likvidační konkurenci stávajícím podnikatelům.

vysvetleni